Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vandrådsarbejdet: Nyt erfamøde om udarbejdelse af udtalelser

28. november afholder vi et erfa-møde i Skejby. Mødet er henvendt til de konsulenter, som hjælper til med at udarbejde de konkrete indspil. Repræsentanter i vandrådene er naturligvis også velkomne til at deltage.

L&F indbyder konsulenter og de af vores vandrådsmedlemmer, der arbejder med udarbejdelsen af konkrete indspil, til et afsluttende erfa-møde den 28. november kl. 10-13 i Skejby.

Mødet er primært henvendt til de konsulenter i foreningerne, der står for at udarbejde udtalelser til vandrådene – dvs. oplysninger og dokumentation for, at yderligere vandløb skal holdes ude af planerne (opgave 1) eller yderligere vandløb skal analyseres nærmere for, om de er stærkt modificerede eller kunstige (opgave 2).

Der ligger nu skabeloner for udtalelser ifm. opgave 1 og opgave 2 på hjemmesiden: http://www.lf.dk/viden-om/miljoe-og-klima/vandraad

På mødet er det tanken, at der skal ske erfaringsudveksling på tværs af landet, så der udarbejdes og indsendes de bedst mulige indspil fra landbruget og øvrige afvandingsinteressenters side.

Det er muligt at indsende supplerende oplysninger og udtalelser helt frem til 31. december, enten via vandrådene eller direkte til Miljøstyrelsen.

Mødet adskiller sig noget fra de to foregående møder (senest 13. september i Vissenbjerg). Her var hovedfokus var på 1) gennemgang af den konkrete opgave, 2) input til arbejdet og 3) strategi for og håndtering af arbejdet.

Selvom mødet 28. november hovedsageligt henvender sig til de konsulenter, som hjælper til med at udarbejde de konkrete indspil, er repræsentanter i vandrådene naturligvis også velkomne til at deltage.

Tilmelding skal ske til Hanne Hansen på hanh@lf.dk. Sidste frist for tilmelding er den 21. november.

Forslag til dagsorden sendes til deltagerne i ugen op til mødet.

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk