Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Natura 2000-grænser: Guidelines vedr. høring

Berørte lodsejere bør afgive høringssvar vedrørende justering af Natura 2000-områderne. Landbrug & Fødevarer og SEGES har udarbejdet en guideline, som kan bruges til at udarbejde høringssvaret. Høringen løber frem til 3. januar 2018.

Miljøstyrelsen sendte i september justering af grænserne for Natura 2000-områderne i høring. Overordnet set foreslås det med høringen, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Det foreslås også, at de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne.

Justeringen af grænserne er en del af opfølgningen på Naturpakken, hvor aftaleparterne enedes om at undersøge, om det var muligt inden for Natura 2000-områderne at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnaturtyper og –arter.

Justeringen af områdegrænserne er foretaget ud fra nogle politisk godkendte kriterier, som tager udgangspunkt i Naturpakkens formuleringer, og som samtidig skal sikre, at grænsejusteringerne i sidste ende kan godkendes af EU-kommissionen. Dette betyder, at der ikke er åbnet for en fuldstændig revision af områderne, men at der er fokus på især intensivt drevne landbrugsområder.

Berørte lodsejere opfordres til at lave høringssvar
Grænsejusteringen indeholder også en kvalitetssikring af områdegrænserne, således at der bliver overensstemmelse mellem, hvad der er indtegnet på kort og de faktiske forhold.

Landbrug & Fødevarer udarbejder et overordet høringssvar vedr. grænsejusteringen, men vil ikke i den forbindelse kommentere på de enkelte geografiske ændringer. Derfor opfordres alle berørte lodejere til selv eller sammen med deres konsulent at orientere sig i høringsmaterialet og afgive et høringssvar, hvis det vurderes relevant.

Til brug i forbindelse med afgivelse af høringsvar har Landbrug & Fødevarer, Axelborg og SEGES udarbejdet en guideline, som blandt andet beskriver de kriterier, der ligger til grund for grænse-justeringen samt, hvilke forhold man som lodsejer skal være opmærksom på – ikke mindst hvis man ligger i nærheden af nogle af de 5000 ha nyt Natura 2000-areal.

 

Du kan læse Guideline til høring af grænsejustering Natura 2000 på Landbrugsinfo.dk.

Forslaget til nye områdegrænser kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Der er endvidere oprettet en særlig høringsportal: Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser, hvor der kan afgives høringssvar ved indtegning på kort. 

 

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk