Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Den lokale forening som brobygger mellem by og land

Spor i Landskabet har lavet en ny pjece 'Hjælp flere på sporet', som fortæller, hvad man som landmand og lodsejer kan få ud af at lægge jord til spor.

I, som er politisk valgte og ansatte i de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger, har et kendskab til og berøringsflade med jeres medlemmer, som det vil være værdifuldt at sætte i spil i forhold til rekruttering af nye potentielle lodsejere til Spor i Landskabet.

Spor i Landskabet tilbyder en ny pjece omkring hvad man som landmand og lodsejer kan få ud af at lægge jord til spor.

Pjecen opridser i korte træk mulighederne for at styrke samarbejdet med lokalsamfundet (med særligt fokus på borgerforeninger og skoler m.m.) omkring en afmærket trampesti, som kan give vandrere adgang til at nyde en gåtur i landbrugslandet. Der kan ansøges om materialer til og formidling på sporet, og det er muligt at opnå helt op til 100% finansiering fra den centrale stipulje.

Det får landmænd ud af at deltage i Spor-projekter
Spor i Landskabet giver en unik mulighed for at samarbejde med lokalbefolkningen om at skabe en rekreativ merværdi i landbrugslandskabet. Intet gør et større indtryk på mennesker end mødet, dialogen og samarbejdet med andre mennesker, og netop der i har Spor i Landskabet og Skolespor sin berettigelse (lige såvel som Åbent Landbrug og Landbrug & Fødevarers Skoletjeneste). Det at skabe noget sammen med og give noget til samfundet, stiller landmændene og hele erhvervet stærkt i forhold til at danne vigtige relationer til omverdenen, og derigennem bidrage til et godt image. 

Jo flere landmænd der støtter op om projektet, desto flere gode og lokale alliancer får vi skabt og dermed forbedret kontakten mellem landbruget og ”byboerne” i landbrugs-Danmark.

Den lokale landbo- og familielandbrugsforenings rolle
Hvis I har medlemmer, som I tror kunne være interesserede i at lægge jord til et spor, så må I meget gerne formidle kontaktoplysninger til spor@lf.dk, så vil de blive kontaktet til en uformel snak om mulighederne.

Pjecerne kan uddeles i forbindelse med generalforsamlinger og andre medlemsarrangementer, og I er meget velkomne til at rekvirere pjecen, med henblik på videreformidling til medlemmerne. 

Send en bestilling afsted til spor@lf.dk. Se pjecen 'Hjælp flere på sporet' her

Spor i Landskabet har eksisteret i 20 år og har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer. Projektet rummer lige under 1100 km spor fordelt på 303 ruter.

Projektets følgegruppe er bredt funderet med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet, Landdistrikternes Fællesråd, Miljøstyrelsen, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund.
Projektet er støttet af Nordea-fonden og Miljøstyrelsens Naturpakke.

Kirsten Skou Ranvig-Forná

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk