Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Første forbedringer af den nye husdyrregulering er kommet

En ny udgave af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er kommet og gælder fra den 1. januar 2018. Den indeholder en række tilpasninger, der overordnet giver mere fleksibilitet til landmændene.

Den nye husdyrregulering trådte i kraft 1. august i år. Det var en stor omlægning af måden at regulere husdyrproduktionen på. Den nye regulering er fortsat kun i sin spæde start i praksis, og der er fra Landbrug & Fødevarers side fokus på løbende at få rettet fejl og mangler i de nye bekendtgørelser og vejledninger. De nye ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er en god start på dette arbejde med at opnå yderligere fleksibilitet og forenkling til erhvervet.

Blandt andet sker der nu nogle ændringer af anmeldeordningerne, der giver mere fleksibilitet til de eksisterende husdyrproducenter, der ikke er godkendt efter den nye regulering. Blandt andet bliver det muligt at anmelde skift i slagtevægt og –alder på dyrene, uden at skulle reducere i antallet af dyreenheder. Ligeledes bliver det muligt at skifte fra slagtekalve til kvier, uden nedgang i antal dyreenheder.

Ydermere kan man fremover anmelde en udvidelse af mælkeydelse, hvis man har vilkår om en bestemt mælkeydelse i sin eksisterende miljøgodkendelse. Baggrunden for vilkår om maksimal mælkeydelse var et loft over hvor meget kvælstof, der kom med gødningen ud på markerne. Efter afkoblingen af mark og stald i den nye regulering, er der ikke behov for disse vilkår mere. Hvis betingelserne for anmeldeordningen er opfyldt skal kommunen derfor lade vilkåret om mælkeydelse bortfalde, når de behandler anmeldelsen.

Der er dog mulighed for flere forbedringer af bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer vil blandt andet arbejde hårdt for en anmeldeordning for gyllebeholdere i den kommende tid.

Den nye bekendtgørelse kan ses her

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk