Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Møde om ammoniakregulering

Ni landmænd, som alle er berørt af skrappe ammoniakkrav pga. nærliggende natur, mødtes mandag med medarbejdere fra Axelborg og SEGES. Formålet med mødet var at drøfte Landbrug & Fødevarers arbejde for en ny ammoniakregulering.

I Naturpakken står, at der skal udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag vedr. den specifikke ammoniakregulering i forhold til sårbar natur. Et sådan beslutningsgrundlag forventes forelagt for politikerne i starten af 2018, og Landbrug & Fødevarer arbejder derfor på højtryk på at få politikerne til at vedtage en ny regulering, som vil være til gavn for både landbrugserhvervet og naturen.

Undersøgelser fra SEGES viser, at rigtig mange landmænd ligger så tæt på den ammoniakfølsomme natur, at de er eller vil blive berørt af ammoniakkravene. Omkring 300 ligger så tæt på den natur, der har de skrappeste krav (kategori 1 og 2 naturen), at de med deres nuværende produktion overskrider ammoniakkravene. Dermed er der risiko for, at de på sigt skal afvikle bedriften. Ydermere ligger ca. 40 % af alle husdyrbrug indenfor en afstand af 300 meter fra den såkaldte kategori 3 natur. Det betyder, at de ved en udvidelse på bedriften sandsynligvis skal igennem en ekstra grundig vurdering af ammoniakpåvirkningen og måske enten får krav om ekstra miljøteknologi, for at kunne udvide, eller et afslag på deres projekt.

Derfor er det meget vigtigt for L&F, at man med en forhåbentlig ny ammoniakregulering når frem til nogle løsninger, som kan gøre en forskel ude i landet og være med til at hjælpe de landmænd, som er alvorligt berørt af de gældende ammoniakregler.

En af udfordringerne med ammoniakreguleringen er, at der er meget stor forskel på, hvordan de enkelte landmænd er berørt – og hvad der skal til for, at finde løsninger, som giver landmanden mulighed for at udvikle sig samtidig med, at man tager hensyn til de naturværdier, som er på bedriften. Derfor er input fra medlemmer, der har problemstillingen helt inde på livet, meget værdifuldt, og dette er baggrunden for, at Landbrug & Fødevarer har nedsat en følgegruppe af berørte landmænd, der kan komme med inspiration og konkrete indspil til det politiske arbejde.

Det er planen at gruppen mødes igen til februar, når den politiske proces er nået et stykke længere, for at drøfte konkrete forslag til en ny regulering.

 

 

 

Karen Post

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk