Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye krav til finansielle institutter

Basel Komitéen anbefaler en stramning af det såkaldte gulvkrav. Gulvkravet er et krav til, hvor meget sikkerhedskapital institutterne mindst skal have, når de låner penge ud. De nye kapitalkrav vil formentlig fordyre lån til både private og erhverv.

Torsdag den 7. december udsendte Basel Komitéen for Banktilsyn deres nye anbefalinger til de finansielle institutioner. Basel Komitéen består af 27 medlemmer fra forskellige lande. Danmark har ikke en plads i komitéen. Basel Komitéen har ikke nogen lovgivende magt, derfor skal komitéens anbefalinger vedtages i EU for at blive implementeret i dansk lovgivning. Der er tradition for, at Basel Komitéens anbefalinger bliver omsat til lovgivning i EU. Implementeringen af de nye Basel-krav vil ske gradvist og forventes at være fuldendt i 2027.

I Basel Komitéens anbefalinger er der foreslået en stramning af det såkaldte gulvkrav til 72,5 pct. Gulvkravet er et krav til, hvor meget sikkerhedskapital institutterne mindst skal have, når de låner penge ud. Det nye kapitalkrav afløser et system, hvor institutterne selv har beregnet deres kapitalkrav ud fra deres egne vurderinger af tabsrisikoen på deres udlån. Med det nye gulvkrav sættes der nu en bund under, hvor sikkert instituttet kan vurdere sit udlån.

Når der laves EU-regulering, der også omfatter det danske realkreditsystem, kan der være en begrundet frygt for, at komme til at overforsikre realkreditinstitutterne. Der er således en begrundet mistanke om, at de nye kapitalkrav vil fordyre lån til både private og erhverv, og at kravene er for store i forhold til den høje sikkerhed, der er ved det danske realkreditsystem. I en analyse udgivet af Erhvervsministeriets ekspertgruppe skønnes, at de største danske institutters kapitalkrav vil stige med mellem 64 mia. kr. og 92 mia. kr.

Landbrug og Fødevarer arbejder videre med de nye Basel-krav i samarbejde med den finansielle sektor, med sigte på at få den bedst mulige udformning af de kommende EU-regler.

Mikkel Vestby Jensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk