Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vær opmærksom på vildsvin – de kan have alvorlige konsekvenser

Alle lodsejere og jægere opfordres til at indberette forekomster af vildsvin til Naturstyrelsen. Hvis der ikke holdes fast i bortskydningen af vildsvin, vil det kunne få meget store konsekvenser, fx i forbindelse med afrikansk svinepest.

Hen over sommeren og efteråret har vi været vidne til, at afrikansk svinepest er rykket tættere og tættere på vores grænser. Der blev konstateret afrikansk svinepest i vildsvin i det sydøstlige hjørne af Tjekkiet, og også i Rumænien er den frygtede sygdom blevet konstateret. Senest er der konstateret nye udbrud omkring Warszawa, mere end 100 kilometer fra de tidligere kendte udbrud.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark og med udvikleringen i Europa er det vigtigt, at situationen håndteres optimalt både i Danmark og i vores nabolande. Et udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark vil nemlig øjeblikkeligt lukke alle eksportmarkederne for svinekød.

Dette vil kunne få overordentlig store økonomiske konsekvenser set i lyset af, at den danske eksport af svinekød i 2016 udgjorde en værdi af 30 milliarder kr.

Vildsvin kan give store problemer
En risikofaktor i forbindelse med truslen om svinepest er forekomsten af vildsvin i naturen. I de seneste udbrud i Tjekkiet og Polen er smitten med stor sandsynlighed sket ved, at vildsvinene har haft adgang til affald med madrester med virus. En stor vildsvinepopulation i Danmark vil forøge risikoen for, at evt. ulovligt importeret madaffald eller madpakker ender i vildsvinene. Men det helt store problem ved at have en bestand af vildsvin vil være, at der i forbindelse med et eventuelt udbrud af svinepest vil gå meget længere tid, før sygdommen kan siges at være under kontrol. Det vil betyde, at eksportmarkederne er lukkede i tilsvarende længere tid.

I Danmark har man fra myndighedernes side truffet en beslutning om, at man ikke ønsker en vildtlevende bestand af vildsvin. Dette betyder, at Naturstyrelsen kan give et påbud om, at et evt. vildtsvin skal bortskydes for at forhindre, at arten etablerer sig i Danmark.

Påbud om afskydning skal efterleves
Som lodsejer er man ikke forpligtet til at indberette det til Naturstyrelsen, hvis man ser vildsvin. Men af hensyn til de meget store konsekvenser, der kan være ved at have vildsvin i Danmark, opfordres alle lodsejere og jægere m.fl. på det kraftigste til at kontakte Naturstyrelsens lokale enhed, hvis man ser et vildsvin og ikke selv skyder det.

Naturstyrelsen kan give lodsejer et påbud om at skyde vildsvinet og kan i sidste ende, hvis påbuddet ikke overholdes, foretage reguleringen selv. Mangel på efterkommelse af påbud efter lov om jagt og vildtforvaltning kan straffes med bøde.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk