Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny grødeskæringsvejledning løser ikke udfordringerne

En revideret grødeskæringsvejledning er desværre ikke løsningen på de udfordringer med vandløbsvedligeholdelsen, som mange lodsejere oplever rundt omkring i landet.

Tirsdag den 12. december offentliggjorde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en ny grødeskæringsvejledning – med et særskilt følgebrev fra ministeren til de lokale foreninger i Landbrug & Fødevarer. Brevet er blevet sendt pr. mail til formænd og foreningssekretærer.

Den reviderede grødeskæringsvejledning er desværre ikke løsningen på de udfordringer med vandløbsvedligeholdelsen, som mange lodsejere oplever på nærmeste hold rundt omkring i landet. Allerede da vejledningen og en teknisk rapport om emnet var i høring i foråret, var L&F skeptiske over for betydningen af en ny vejledning, selv om intentionerne fra politisk side var gode nok: Grødeskæringen skal strømlines og optimeres, så der sikres bedst mulig afvanding inden for rammerne af gældende regelsæt.

Men netop de gældende rammer på vandløbsområdet er årsagen til, at det ikke alle steder vil være muligt at sikre tilstrækkelig afvanding blot ved at optimere vedligeholdelsespraksis. Fortolkningen af vandløbsloven, de foreliggende regulativer og den administrative praksis gør, at afvanding og miljø reelt ikke er ligestillede, som lovens formålsparagraf ellers lægger op til. Den skævvridning lider vejledningen også under. Det understreger endnu engang, at der er et stort behov for mere grundlæggende forandringer af selve vandløbsforvaltningen, så hensynet til afvandingsbehovet, herunder ikke mindst muligheden for at imødegå klimaforandringerne, kommer øverst på dagsordenen igen. Her der det vores forventning, at det arbejde, der netop nu pågår vedrørende modernisering af vandløbslovgivningen kan rykke tingene et godt stykke i den rigtige retning.

Selve vejledningen er dog et klart skridt fremad i forhold til den tidligere udgave. Selv om det ikke lykkes helt, er det forsøgt at skabe mere balance mellem miljøhensyn og afvandingshensyn. Desuden er den langt mere overskuelig og læsevenlig. Det er derfor et klart bedre redskab til at tage en dialog med kommunerne om tilrettelæggelsen af grødeskæringen.

 

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk