Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Bedre vandafledning i fremtiden

Et ekspertudvalg har offentliggjort deres anbefalinger til en modernisering af vandløbsforvaltningen. L&F mener, at anbefalingerne grundlæggende tager fat i de væsentligste udfordringer nu og i fremtiden, men det vil kræve stort politisk fokus, at få anbefalingerne udmøntet til regler og vejledninger, der sikrer bedre vandafledning.

Bedre og mere tidssvarende vandafledning har længe været et stort ønske fra landbrugets side. Som respons på en fælles henvendelse fra L&F og KL igangsatte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i 2015 en proces med at modernisere vandløbsforvaltningen.

Et væsentligt element i dette arbejde har været et udvalg, sammensat af eksperter inden for bl.a. hydrologi, jura, vandløbsvedligeholdelse og miljø, der under ledelse af Henrik Høegh har drøftet en række problemstillinger vedrørende vandløbsadministrationen. Ekspertudvalgets anbefalinger til en ændret vandløbsforvaltning er netop blevet offentliggjort. Rapporten kan findes her: Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning.

L&F finder grundlæggende, at anbefalingerne tager fat i de væsentligste udfordringer nu og i fremtiden. Udvalget peger bl.a. på følgende emner, som alle har været fremhævet i vores indspil til arbejdet:

  • Fokus på klimatilpasning – skal tages med i vandløbslovens formålsbestemmelser på linje med afvanding og miljøhensyn
  • Behov for helhedsplanlægning og koordinering for hele vandløbssystemet – med inddragelse af lokale interessenter
  • Erkendelse af, at forskellige vandløb tjener forskellige formål
  • Opgør med barrierer ift. naturbeskyttelseslovens § 3: gennemgang af vandløbsudpegningerne, mere differentieret forvaltning af § 3, som i dag administreres meget restriktivt
  • Bedre regulativer og bedre kontrolmulighed, bl.a. via inddragelse af ny teknologi
  • Fokus på regulativbestemte forringelser af afvandingsevnen

Anbefalingerne peger således på mange væsentlige forhold, men de er så bløde og balancerede, at det kræver stort politisk fokus at få dem udmøntet til regler og vejledninger, der sikrer bedre vandafledning, samlet set. Der er fx helt afgørende, at det bliver muligt at foretage tilpasninger af vandføringsevnen via reguleringer i mange vandløb – og her er definitionerne, der skal bruges ved vurderingen af vandløbenes formål helt afgørende. 

L&F vil i den kommende tid arbejde hårdt for at sikre, at udmøntningen fører til de forventede forbedringer – herunder holde politikerne op på, at anbefalingen om at inkludere klimatilpasning i vandløbslovens formål kun kan give mening, hvis det også kan gennemføres i praksis.

Alle foreninger opfordres til at tage kontakt til lokalpolitikere og lokalt valgte MFere og pege på den optimale vej frem. Udgangspunktet er, at ingen bør have noget imod bedre vandafledning, og at løsningerne sagtens kan balanceres med natur- og miljøhensyn.

Vedlagt findes et kort notat med korte kommentarer til ekspertudvalgets hovedanbefalinger.

Landbrug & Fødevarers pressemeddelelse kan læses her: L&F: Fornuftige anbefalinger til modernisering af vandløbsloven

 

Erik Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk