Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Mindre effekt af visse miljøteknologier til stalde

Ny viden om tre forskellige typer af ammoniak- og lugtreducerende tiltag, der anvendes i kvæg- og svinestalde, har fået Miljøstyrelsen til at revurdere miljøeffekten af teknologierne. Det kan få betydning for landmænd, der er i gang med en miljøansøgning.

Miljøstyrelsen har fået ny viden om tre forskellige typer af ammoniak- og lugtreducerende tiltag, der anvendes i kvæg- og svinestalde. Effekten af teknologierne er mindre, end Miljøstyrelsen hidtil har angivet. Det kan i første omgang få betydning for igangværende ansøgninger om en miljøgodkendelse eller –tilladelse.

Konkret drejer det sig om spalteskrabere til kvægstalde, fast drænede gulve i kvægstalde samt biologisk luftrenser kombineret med punktudsugning i svinestalde.

Landbrug & Fødevarer er bekymrede over de mulige konsekvenser for igangværende og givne miljøgodkendelser, der benytter sig af disse teknologier, men har et klart mål om, at ingen landmænd må komme i klemme.

Afklaring om kvæggulve kan tage måneder
For kvæg-teknologierne viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet af ammoniaktab fra kvægstalde, at de faste drænede gulve og spalteskrabere ikke reducerer ammoniakemissionen så markant, som hidtil antaget. Til gengæld har spaltegulvene en lavere emission, end man troede. Ifølge de nye målinger er der således kun mindre forskelle mellem ammoniakemissionen fra hhv. fast drænede gulve og spaltegulve.

Miljøstyrelsen oplyser, at den nye viden betyder, at miljøeffekten af spalteskraberen skal revurderes, og at emissionsfaktoren for kvægstalde i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal opdateres hurtigst muligt i en kommende bekendtgørelsesændring.

Effekten af skraberen kan ændres med relativt kort varsel på Miljøstyrelsens Teknologiliste, men en ændring i bekendtgørelsen vedrørende gulvene vil tage flere måneder.

Effekten af luftrenseren er ændret
For den biologiske luftrenser er der allerede sket ændringer på Teknologilisten. Her er det specificeret, at den angivne reduktionseffekt på lugt og ammoniak kun gælder ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft.

Landbrug & Fødevarer har en klar forventning om, at den nye viden ikke får betydning for de stalde, der er bygget eller de miljøgodkendelser, der allerede er givet – hver i kvæg- eller svineproduktionen. Hvis man er i gang med en miljøansøgning, og har valgt biologisk luftrensning med punktudsugning som virkemiddel, vil man dog blive nød til at ændre på ansøgningen.

Følger sagen tæt
Landbrug & Fødevarer er meget opmærksom på de problemer, ændringerne kan give for landmænd, der benytter sig af de angivne teknologier eller har planlagt at anvende dem. Der er tæt dialog med Miljøstyrelsen og bliver lagt pres på for at finde løsninger, så ingen kommer i klemme. Det er utroligt vigtig, at løsningerne kommer hurtigt, så husdyrproducenterne ikke skal leve i usikkerhed om effekten af den miljøteknologi, de har valgt, er god nok.

Miljøstyrelsens nyhed kan læses her: Ny viden om ammoniakfordampning fra kvægstalde. Ny viden om luftrensning fører til præcisering på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
Omtale af den nye viden om kvæg-teknologier kan ses her: Gulve i kvægstalde reducerer ikke ammoniak-emissionen som forventet.

Omtale af den nye viden om biologisk luftrenser med punktudsugning kan ses her: Biologisk luftrenser: Mindre effekt i forbindelse med punktudsugning.

 

Ida Storm

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk