Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Klagenævn siger ok til sprøjteforbud i Egedal

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om Egedal Kommunes sprøjteforbud. Klagenævnet har givet kommunen medhold i, at den kan udstede et påbud. Landbrug & Fødevarer beklager stærkt afgørelsen, og overvejer nu, om sagen bør indbringes for domstolene.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag truffet en afgørelse i sagen om Egedal Kommunes sprøjteforbud.

Afgørelsen giver Egedal Kommune medhold i, at den kan udstede et forbud mod at opbevare og bruge plantebeskyttelsesmidler i et boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads.

Landbrug & Fødevarer beklager stærkt den afgørelse.

Krav er hverken fagligt eller juridisk opfyldt
Vi havde, i samarbejde med de lokale landboforeninger, indbragt sagen for klagenævnet på vegne af en gruppe berørte lodsejere i området, fordi vi vurderer, at kommunen ikke har løftet sin bevisbyrde for, at et forbud vil have nogen som helst miljømæssig effekt.

Juridisk skal et ekspropriationsforbud være nødvendigt, og det krav er hverken fagligt eller juridisk opfyldt.

Jeg er derfor både overrasket og ærgerlig over afgørelsen.

Vores vurdering er, at vi stod med en særdeles god sag, fordi man aldrig tidligere på så spinkelt et grundlag og på så stort et område har brugt den bestemmelse, Egedal Kommune griber fat i. Derfor er det selvsagt skuffende, at klagenævnet nu blåstempler en så vidtgående praksis.

Sagen har meget stor betydning for de berørte lodsejere. Vi vil nu nærlæse afgørelsen, som jeg anser som værende meget principiel - men det er min klare overbevisning, at sagen bør indbringes for domstolene.

Forbuddet gælder for ca. 67 ha, og 9 landmænd/lodsejere er berørte af forbuddet, samt 3 haveejere.

Forskel på Beder-sag og Egedal-sagen
Det er vigtigt, at understrege, at sagerne fra Beder i Aarhus Kommune ikke umiddelbart kan sammenlignes med sagerne fra Egedal Kommune. I Egedal drejer sagerne sig om et område omkring en konkret drikkevandsboring. I Beder er det ikke selve boringen, der skal beskyttes – men store generelle drikkevandsområder, hvor forbuddet tager afsæt i en indsatsplan.

Sprøjteforbuddene i de to kommuner er givet med henvisning til forskellige paragraffer i lovgivningen, og der er andre og flere krav at opfylde for Aarhus kommune. I Beder-sagerne er L&F i færd med at udarbejde en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er på ingen måde givet, at den sag tabes. Den sag er lige så principiel.

Charlotte Bigum Lynæs

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk