Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F-udspil om nyt erhvervsfremmesystem

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner har netop afleveret et fælles udspil til regeringens forenklingsudvalg. Udspillet er et forslag til, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem kan se ud. Fokus er på en forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet.

Hvordan får Danmark et enkelt og mere effektivt erhvervsfremmesystem til gavn for væksten i danske virksomheder?

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner har til regeringens forenklingsudvalg netop afleveret et fælles bud på, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem skal se ud. Udspillet har fokus på en forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet.

Erhvervsfremmesystemet skal understøtte udviklingen i perspektivrige danske virksomheder for at styrke produktiviteten i erhvervslivet. Det består af både de kommunale erhvervsenheder, væksthusene, regionale kapital- og investeringsfremmeaktører, regionale vækstfora, klynger, EU-forskningsprogrammer, GTS-institutterne, Innovationsfonden og meget mere.

Landbrug & Fødevarer mener, at danske virksomheder har brug for et erhvervsfremmesystem, der er enkelt, professionelt og koordineret, og som kan servicere virksomhederne, uanset hvor i landet de ligger, og hvilket udviklingsbehov de har. Det er centralt for et fortsat aktivt erhvervsliv uden for de store byer.

Derfor lægger Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner i et nyt fælles udspil op til en radikal forenkling af erhvervsfremmeindsatsen på fødevareområdet. Udspillet er afleveret til regeringens forenklingsudvalg, som efter planen skal præsentere sine forslag for regeringen i starten af 2018.

Modellen har tre vigtige elementer:

  • For det første forpligtes regionerne til at udforme én samlet strategi og gennemføre ét samlet udbud for hver af de danske styrkepositioner.
  • For det andet skal regionerne delegere opgaven med strategi og udbud til én styregruppe for hver styrkeposition. Styregruppen har kun fem medlemmer, hvoraf de tre og formanden kommer fra erhvervslivet.
  • For det tredje kommer styregruppen til at råde over alle de midler, som i dag er målrettet klynge og netværksaktiviteter for de danske styrkepositioner, uanset om midlerne kommer fra EU, staten eller regionerne.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger:

- Vi er en del af debatten om, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem skal se ud, og vi håber, at forenklingsudvalget og regeringen vil finde god inspiration i udspillet, så vi kan bringe erhvervsfremmesystemet tilbage til det, der var meningen med det hele, nemlig at være til gavn for udviklingen i danske virksomheder.
I dag bliver virksomhederne ikke serviceret godt nok i erhvervsfremmesystemet. På trods af mange gode intentioner er systemet endt med at være organiseret helt forkert. Kernen i det fælles udspil er, at erhvervsfremmesystemet skal have fokus på Danmarks eksisterende erhvervsmæssige styrkepositioner, som skal videreudvikles til gavn for vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Det betyder helt konkret, at der kun skal være én samlet strategi for hver styrkeposition, heriblandt fødevareklyngen, som skal gælde for hele Danmark, og at virksomhederne dermed kun skal forholde sig til én strategi og langt færre operatører.

Charlotte Drachmann Jørgensen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk