Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Optrapning af indsatsen mod afrikansk svinepest

Miljø- og fødevareministeren lancerede i fredags en optrapning af indsatsen mod Afrikansk Svinepest. Dette indebærer blandt andet, at der gives mulighed for at tage en række jagtmæssige redskaber i brug til at begrænse forekomsten af vildsvin i Danmark.

Hvis den afrikanske svinepest når Danmark, vil det kunne få konsekvenser i milliardklassen for den danske eksport af svinekød. Derfor er det glædelig at Miljø- og fødevareministeren i sidste uge lancerede en række tiltag for at holde sygdommen ud af Danmark.

En central indsats i den forbindelse er at minimere forekomsten af strejfende og undslupne vildsvin i Danmark. I de seneste udbrud i Tjekkiet og Polen er smitten med stor sandsynlighed sket ved at vildsvinene har haft adgang til affald med madrester med virus. En stor vildsvinepopulation i Danmark vil forøge risikoen for at evt. ulovligt importeret madaffald eller madpakker ender i vildsvinene. Men det helt store problem ved at have en bestand af vildsvin vil være, at der i forbindelse med et eventuelt udbrud af svinepest vil gå meget længere tid, før sygdommen kan siges at være under kontrol. Det vil betyde, at eksportmarkederne er lukkede i tilsvarende længere tid. Bekæmpelsen af afrikansk svinepest vanskeliggøres yderligere af, at der hverken findes en behandling eller vaccine mod sygdommen.

Bedre mulighed for regulering
For bedre at kunne bekæmpe vildsvinene, vil der nu ske ændringer i Vildtskadebekendtgørelsen således, at det fremover bliver lovligt at:

  • Skyde de nataktive vildsvin op til en 1½ time før og efter solopgang/-nedgang.
  • Anvende kunstigt lys i forbindelse med afskydning.
  • Skyde på foderpladser.
  • Skyde fra kunstigt skjul.

Herudover til Naturstyrelsen vil undersøge muligheder for at etablere fælder, der kan fange flere vildsvin af gangen og vil gøre forsøg med natsigtekikkerter, som ellers ikke er tilladt.

Hvis de nye mulighed for jagt skal være med til at begrænse forekomster af vildsvin vil det kræve, at lodsejere går aktivt ind i kampen mod vildsvinene og enten selv foretager afskydningen eller evt. indberetter forekomst af vildsvin til Naturstyrelsen. Der er ikke pligt til en sådan indberetning, men Naturstyrelsen har mulighed for at give lodsejer et påbud om at skyde vildsvinet og kan i sidste ende, hvis påbuddet ikke overholdes, foretage reguleringen selv.

Uenighed om vildsvin
Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for de nye regler for jagt på vildsvin. Forslaget har mødt en del modstand blandt fx jægere og andre, der modsat den politiske vedtagene holdning i Danmark, ønsker en vildtlevende bestand af vildsvin. Dette gør det endnu vigtigere, at man som landmand tager truslen om afrikansk svinepest alvorligt.

Landbrug & Fødevarer har i blandt andet Vildtforvaltningsrådet arbejdet for, at den danske holdning om, at vildsvin er uønskede, opretholdes. Dette skyldes ud over de veterinære risici også, at vildsvin kan forårsage en række andre problemer herunder markskader, skader i haver, parker og kirkegårde, og problemer med påkørsler.

I både Sverige og Tyskland er der store udfordringer på disse områder – og blandt andet antallet af påkørte vildsvin i Sverige er stærkt stigende. Samtidig viser efterfaringerne fra begge lande, at det er meget vanskeligt at holde bestanden nede, når den først er etableret.

Andre tiltag
Udover ændring af jagtreglerne vil miljø- og fødevareministeren også gennemføre en række andre tiltag for at mindske risikoen for afrikansk svinepest herunder:

Grundigere kontrol af om transportører overholder reglerne om at rengøre og desinficere efter transport af klovbærende dyr. Fødevarestyrelsen vil foretage fysisk inspektion af lastbiler.

Igangsætning af kampagne, der viser, hvor farligt det er at fodre fødevareproducerende dyr med køkken- og madaffald, der indeholder fisk eller kød. Den rettes især mod svineproducenter, hobbylandmænd og kælegrisejere.

Samtidig har ministeren bedt EU-Kommissionen om at intensivere kampen mod afrikansk svinepest.

Status vedr. den afrikanske svinepest er pt. at der ud over at være konstateret sygdom i Rumænien og det sydøstlige hjørne af Tjekkiet, nu også er konstateret nye udbrud omkring Warszawa, mere end 100 kilometer fra de tidligere kendte udbrud.

Karen Post

Jan Dahl

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk