Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Grundvand: Tovtrækkeri med styrelsen har båret frugt

I mere end et år har L&F nu haft en sag kørende med Miljøstyrelsen og ministeriet om revurdering af grundvandsforekomster i ringe tilstand. Ministeriet har afsat midler og ressourcer til en meget omfattende revurdering af det faglige grundlag for tilstandsvurderingen.

I mere end et år har L&F nu haft en sag kørende med Miljøstyrelsen og ministeriet om opfølgende revurdering af de grundvandsforekomster som kategoriseres i ringe tilstand i forhold til nitrat. Nyt omfattende projekt vil skabe det efterspurgte faglige grundlag.

Det drejer sig aktuelt om 16 forekomster, hvor L&F finder, at grundlaget for udpegningerne er alt for løst. Rettes der ikke op på dette, risikerer man, at de berørte landmænd mødes af indsatskrav i 3. vandplanperiode, hvilket kan vise sig at være helt ubegrundet.

Nu har ministeriet endeligt givet efter og lyttet til vores argumentation. Og vi er meget tilfredse med, at man nu endeligt tager affære. 

L&F startede i sommeren 2016 med at holde Miljøstyrelsen op på forpligtigelsen i, at man ifølge EU’s vejledninger skal lave en opfølgende revurdering af de grundvandsforekomster som kategoriseres i ringe tilstand i forhold til nitrat. Den kritik prellede af på Miljøstyrelsen, indtil L&F fik ministeren i tale og siden fik COWI til at gentage kritikken.

Vi er nu der, hvor ministeriet har afsat midler og ressourcer til en meget omfattende revurdering af det faglige grundlag for tilstandsvurderingen af grundvandsforekomsterne. Revurderingerne vil ske i 2018, da datakilderne først skal valideres. Dvs. at vi får pillede upålidelige overvågningspunkter som gamle boringer og brønde ud.

Man skal derefter udarbejde en metodik for karakteriseringen og den endelige revurdering forventes at ligge klar i efteråret 2018. 

Både L&F og andre interessenter er inviteret med i en teknisk arbejdsgruppe, som skal følge og bistå arbejdet undervejs.

For os handler det om, at vi får bragt orden i det faglige grundlag, der ligge bag udpegningerne. Og det ser oprigtigt ud til, at vi får det her. 

Se her kort over grundvandsforekomster i ringe tilstand i forhold til nitrat.

 

Nikolaj Ludvigsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk