Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Veterinærforlig III giver administrative lempelser

Regeringen og samtlige partier i folketinget har netop indgået aftale om et nyt veterinærforlig for 2018-2022. Det er positivt, at det er lykkedes at få et bredt forlig. Læs her de vigtigste punkter i forliget.

Regeringen og samtlige partier i folketinget har netop indgået aftale om et nyt veterinærforlig for 2018-2022. Det er positivt, at det er lykkedes at få et bredt forlig. Det vil være med til at skabe ro omkring vores erhverv. Men det brede forlig betyder også, at der er udfordringer, som vil påvirke vores erhverv de kommende år.

Forenkling af regler skal lette hverdagen
Veterinærforliget giver administrative lempelser på en række områder. Blandet andet afskaffes rådgivningskategorierne i sundhedsrådgivningen, og det giver en mere forenklet rådgivningsstruktur. Fremover vil der ikke være krav om, at man som kvægbruger skal opretholde en autorisation for selv at behandle køer med kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd. Det bliver muligt at indgå fællesaftaler i sundhedsrådgivningen for geografisk adskilte ejendomme ejet af samme landmand. Medicinregistreringssystemet VetStat moderniseres, så det bliver muligt at indgå én sundhedsrådgivningsaftale per landmand, uanset antal ejendomme. Moderniseringen af Vetstat skal også føre til, at registreringskravet for brugen af medicin til smågrise kan fjernes. Derudover bortfalder kravet om kortere ordineringsperioder ved flokbehandling hos grise. Hos minksektoren bortfalder det særlige kursuskrav for medhjælpere, og det ensretter uddannelseskravene på tværs af dyrearterne. 

Krav om bad i staldområdet 
Som en del af forliget er det besluttet at følge anbefalingerne fra MRSA-ekspertgruppen, og derfor indføres der krav om obligatorisk bad i staldområdet for staldarbejdere efter endt arbejdsdag i besætninger med grise. Kravet vil være gældende for besætninger med grise, der er omfattet af sundhedsrådgivningsaftalerne, dvs. besætninger med mere end 300 søer, gylte eller orner på stald, 3000 slagtegrise eller 6000 smågrise. Dermed har forliget fået rammet MRSA-indsatsen ind de næste 4 år, og det bør give ro på MRSA-diskussionerne.

Dyrevelfærd
Med forliget er det lykkedes at begrænse det videre arbejde med dyrevelfærdsindekser for kvæg og grise. L&F har hele vejen igennem været kritiske overfor udviklingen af dyrevelfærdsindekser. Man har valgt ikke at gå videre med ideen om et dyrevelfærdsindeks for kvæg. Samtidig er det lykkedes at reducere dyrevelfærdsindekserne for grise til et minimum, og få flyttet forskningsmidler fra dyrevelfærd over til forskning i sunde husdyr. 

Nedsættelse af et veterinærmedicinsk ekspertråd
Et af resultaterne af veterinærforliget bliver desuden et veterinærmedicinsk ekspertråd. Det kan være med til at sikre en bedre faglig underbygning af politiske forslag til reguleringer og indgreb i fremtiden.

Reduktionsmål for antibiotika
MRSA-ekspertgruppen har anbefalet, at når den nuværende aftale om en reduktion i forbruget på 15 pct. fra 2015-2018 udløber, skal der arbejdes videre med en målsætning for en reduktion af forbruget. Det er derfor aftalt, at forligsparterne skal mødes ved udgangen af 2018, når MRSA-handlingsplanen udløber for at drøfte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget. I den forbindelse er det afgørende, at der tages højde for den store udfordring, som vi samtidig står overfor med udfasning af veterinærmedicinsk zink. 

Udvikling af elite-bedrift-ordning
For at understøtte indsatsen med en reduktion i antibiotikaforbruget skal gult-kort ordningen suppleres med udviklingen af kriterier for udpegning af elitebedrifter, der på baggrund af en række parametre udmærker sig i forhold til lavt antibiotikaforbrug, lav dødelighed, høj fravænningsalder og stop for brug af lægemiddelzink. Grundlaget for en elite-bedrift ordning skal udvikles det kommende år, og den endelige beslutning skal træffes på baggrund af dette arbejde. L&F er skeptiske overfor en sådan ordning. Det bliver vanskeligt at identificere retvisende parametre, der kan bruges som grundlag for ordningen. L&F vil følge arbejdet med udviklingen af denne ordning tæt. 

Fokus på sunde husdyr 
Som en del af forliget er der indgået aftale om at styrke forskning og udvikling, der har til formål at sænke antibiotikaforbruget med fokus på sunde husdyr. L&F hilser en øget indsats indenfor forsknings- og demonstrationsprojekter velkommen. Det er afgørende, at der afsættes midler til øget løsningsorienteret forskning inden for sunde husdyr og forebyggelse af sygdomme, hvis det skal lykkedes at sænke forbruget af antibiotika yderligere i fremtiden.

Per Olsen

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk