Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kommissorium for Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg

Formål
Udvalget skal med reference til L&F´s direktion:

 • Sikre den bedst mulige dækning af medlemmernes behov.
 • Bidrage til at få størst mulig nytteværdi af de investerede midler.

Opgaver
Understøtte en løbende strategisk og operationel tilgang til forskning, innovation og uddannelse, herunder:

 • Sikre at L&F får størst mulig indflydelse på den forsknings- og uddannelsespolitiske dagsorden i Danmark og i EU inden for landbrug, gartneri, akvakultur, fødevareforarbejdning m.v.
 • Sikre at uddannelsen af kvalificerede medarbejdere på alle niveauer dækker behovet.
 • Skabe grundlag for at erhvervet kan hjemtage flest mulige eksterne midler.
 • Sikre et bredt dækkende strategisk og forskningspolitisk grundlag fra virksomheder, brancher, rådgivningen m.fl.
 • Sikre erhvervets repræsentanter i bestyrelser, advisory boards, forskningsråd o.lign. et højt videnniveau og indbyrdes koordinering.
 • Sikre en nødvendig faglig koordinering i erhvervet af tværgående FoU-indsatser.

Sammensætning
Udvalget består af en kreds på 15-20 centrale personer fra erhvervet med særlig indsigt og interesse for forskning, innovation og uddannelse.
Udvalget mødes 3 gange årligt samt når der skønnes behov.
Udvalget deltager i L&F’s Forskningsstrategiske Forum, som mødes en gang årligt.
Formanden udpeges af L&F’s Fællesformandskab.

Følgende inviteres til at udpege medlemmer til Udvalget:

 • Danish Crown og Danish Crown Ingredients
 • Arla Foods og Arla Food Ingredients
 • DLBR (centerdirektør, økonomi)
 • DLG og Sejet Planteforædling
 • Danish Agro og Nordic Seed
 • DLF
 • KMC
 • SEGES (repræsenterende ledelse og hovedsektorer Planter og Svin og Kvæg)
 • Dansk Gartneri
 • Landbrug & Fødevarer Økologi
 • Nordic Beet Research
 • DMRI (TI)
 • Agrotech (TI)
 • Agro Business Park
 • Dansk Akvakultur
 • Fjerkræsektoren
 • Kopenhagen Fur TiCan
 • Viking Genetics
 • Landbrugsskolerne

Udvalget er åbent for repræsentanter fra andre forskningsaktive medlemsvirksomheder