Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny husdyrlov - gode takter, men stadig torne

Det er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, at den nye husdyrlov efter mange års intenst arbejde fra Axelborg nu betyder, at reguleringen af staldeanlæg adskilles fra reguleringen af de arealer, hvor der udspredes husdyrgødning.

Vi ser frem til kortere sagsbehandlingstider, og at flere justeringer i produktionen kan klares med en anmeldelse til kommunen. Det er helt afgørende, at landmænd kan fokusere på at udvikle bedrifterne frem for at fokusere på at skaffe mere jord. Også opgøret med lofter for, hvor mange dyr man producerer, har været et vigtigt krav fra L&F, som er helt afgørende for, at vi kan udnytte vores stalde effektivt.

Det 267 sider lange lovforslag skal nu nærlæses, og alene omfanget af loven viser, hvor komplekst det er at drive husdyrbrug i Danmark. Vi kan også allerede nu se, at der er nogle torne, som vi vil arbejde benhårdt på at få ryddet af vejen.

Landbrug & Fødevarer mener, at lovarbejdet skulle være begyndt på et blankt stykke papir, så vi havde fået en helt ny lov. Nu er lovforslaget udformet som et ændringsforslag til eksisterende love med risiko for forvirring om indholdet hos både landmænd og myndigheder.

Alle regler om udspredning af gødning på markerne, burde være i gødskningslovgivning, så husdyrloven udelukkende har regler om staldanlæg. På nogle punkter er de to ting fortsat blandet sammen, og det er uheldigt.

Med den nye lov hæves harmonikravet for slagtesvin til EU-niveau, så der fremover må udbringes op til 170 kg N fra husdyrgødning per hektar. Til gengæld bliver al husdyrgødning nu underlagt et loft for udledning af fosfor, og det kan sætte begrænsninger for nogen.

Desværre kommer vi til at vente med at få ændret de forhadte ammoniakregler i forhold til nærliggende natur. Det har politikerne nemlig i naturpakken besluttet først at se nærmere på i løbet at 2017. Men det er en problemstilling, vi fortsat har fokus på.

Det er helt afgørende, at de resterende torne fjernes eller får klippet spidsen. L&F’s eksperter vil nu dykke ned i lovteksten og sende ministeren et gennemarbejdet høringssvar.

Med venlig hilsen
Lars Hvidtfeldt

Seneste nyt fra lf.dk