Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye vandløbskriterier skuffer fælt

Kun omkring 1.500 km små vandløb står til at blive taget ud af vandområdeplanerne.

Mandag blev Folketinget præsenteret for de nye kriterier for, hvilke vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne, og resultatet er absurd og en kæmpe skuffelse.

1.500 km vandløb er simpelthen alt for lidt.

De nye kriterier vil føre til, at en lang række lige og gravede afvandingskanaler vil blive omfattet af vandområdeplanerne. Ifølge intentionerne i Fødevare- og landbrugspakken burde disse afvandingskanaler ikke indgå i planerne.

På delegeretmødet i 2015 sagde daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer, at ca. 6.000 km vandløb ville udgå. Det tal var ikke grebet ud af luften, men baseret på andre kriterier end dem, der nu tages i brug.

Det er absurd, at Danmark tager så mange små vandløb med i vandplanerne, når EU’s vandrammedirektiv ikke stiller krav om, at vandløb med oplande under 10 km2 tages med i vandområdeplanerne. Der er tale om ren dansk overimplementering.

Det er ikke et fagligt, men et politisk spørgsmål, hvor meget man vil overimplementere vandrammedirektivet.

Konsekvensen er, at det vil kræve ekstremt dyre indsatser at nå miljømålene for disse små vandløb, hvis det overhovedet er muligt. Og det vil resultere i vandløb, der er dårligere til at lede vandet væk.

I stedet for at hjælpe landmændene med at få løst et stadigt stigende problem med oversvømmede marker og mistede afgrøder til følge, så lægger man nu op til at forringe vandføringen i de vandløb, der er gravet for at få vand væk fra marker og huse.

Det er ikke godt nok.

Mens man i byerne er i fuld gang med at håndtere klimaforandringerne, så man mindsker risikoen for oversvømmelser af veje og kældre, så løfter politikerne her ikke deres ansvar over for lodsejere og borgere i det åbne land.

Det er nu op til lokalt baserede vandråd at efterprøve om den fremlagte udpegning af små vandløb giver mening – om der skal tages flere eller færre vandløb ud, end de ca. 1.500 km der lægges op til.

Landbrug & Fødevarer vil gå aktivt ind i arbejdet i de nye vandråd. Det er uhyre vigtigt, at vi får en fagligt funderet proces, så det bliver de rigtige vandløb, som tages ud.

Med venlig hilsen

Lars Hvidtfeldt

Seneste nyt fra lf.dk