Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vejen ud af vækstkrisen

Landbruget har brug for bedre rammevilkår og lavere produktionsomkostninger, skatter og afgifter. Vejen hertil er vækst i hele det danske samfund.

Men væksten i Danmark har siden 2010 været svag sammenlignet med andre lande. Danmark er endnu ikke ude af den økonomiske krise. Vi har brug for vækst for at kunne opretholde og udvikle den danske velfærd.

Vi har brug for reformer, der kan styrke væksten ikke bare i landbruget, men i hele landet. Kun ved mere vækst kan vi opretholde et velstående Danmark med et stærkt erhverv. Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en fuld finansieret vækstplan ’Vejen ud af vækstkrisen’, som er vores bud på den økonomiske politik frem mod 2025.

Landbrug & Fødevarers 2025-plan indeholder 35 initiativer – til gavn for dansk landbrug og dansk erhvervsliv generelt.

Det er langt fra alle initiativer, som vedrører landbruget. Men blandt de forslag, der direkte berører landbruget, kan nævnes, at Landbrug & Fødevarer ønsker at

  • fjerne PSO-afgiften
  • afskaffe skat på produktionsjord
  • nedsætte eller afskaffe danske særafgifter som pesticidafgiften, NOx-afgiften og kødkontrolafgiften
  • og at man effektiviserer forsyningssektoren, så vand og energi bliver billigere.

Der skal desuden skabes et marked for, at private kan investere i små og mellemstore virksomheder, og der skal tages initiativer, der skal få unge til at vælge uddannelser, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet, og som skaber et øget arbejdsudbud.

Hvis man fjerner SU på kandidatuddannelsen, afskaffer dagpengeretten for nyuddannede, lader offentligt ansatte betale deres egen frokostpause, og afskaffer store bededag, vil det samlet set bidrage med knap 5 mia. kr. og øge arbejdsudbuddet med 55.000.

Fuldt indfaset, vil planen løfte det danske bruttonationalprodukt (BNP) med ca. 70 mia. kr. årligt, og kan give 105.000 flere job i den private sektor.

Med venlig hilsen
Martin Merrild

 

Landbrug & Fødevarers 2025-plan
Landbrug & Fødevarers 2025-plan ser på væksten i hele Danmark.

Med vækstplanen vil vi vise, at vi i landbruget og i den danske fødevareklynge generelt er villige til at tage samfundsansvar på os og være en del af løsningen, når det handler om samfundets store udfordringer. Vi er et erhverv, der interesserer sig for hele samfundet. 

I kan læse hele vækstplanen ’Vejen ud af vækstkrisen’ her.      


Seneste nyt fra lf.dk