Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Mindre bøvl med ny husdyrlov

Den nye husdyrlov er nu blevet fremsat i Folketinget. I L&F glæder vi os over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.

L&F har i mange år arbejdet for at få ændret husdyrloven, og der er rigtig mange positive elementer i den nye lov. Reglerne bliver mere enkle og fleksible.

Adskillelsen af areal og anlæg er helt central. Det er unødvendigt papirnusseri, at en landmand i den hidtidige regulering skal have en særskilt miljøgodkendelse, fordi han skifter en mark ud med en anden mark. Den administrative byrde bortfalder med den nye regulering.

Vi får også afskaffet dyreenhederne og indført et generelt harmonikrav på 170 kg N/ha, hvilket giver et mere korrekt fagligt grundlag og en regulering, der lægger sig tættere op ad EU's direktiver.

Der er blevet lyttet til mange af vores kommentarer i det 45-sider lange høringssvar, vi afleverede til Miljø- og Fødevareministeriet i oktober. Bl.a. åbnes der op for større fleksibilitet i miljøgodkendelserne og for en række bagatel-ordninger. L&F vil have fuldt fokus på, at denne fleksibilitet også bliver udfoldet i de kommende bekendtgørelser og vejledninger. Landmændene skal have de bedste muligheder for at tilpasse deres produktion til nutidens og fremtidens behov uden unødigt bureaukrati.

Vi vil nu arbejde hårdt for at få fjernet de sidste knaster og tvetydigheder i loven, så det bliver en klar og direkte anvendelig lov, og så bekendtgørelser og vejledninger også bliver så klare og anvendelige som muligt.

På en række områder er vores ønsker desværre ikke blevet imødekommet i denne ændring af husdyrloven – det gælder bl.a. samlingen af al gødskningsreguleringen et sted og den specifikke ammoniakregulering. Den fosfor-regulering der lægges op til er også unødvendig restriktiv. Det er områder L&F arbejder videre med.

Husdyrloven forventes at træde i kraft i august 2017. 

Med venlig hilsen
Lars Hvidtfeldt

 

Seneste nyt fra lf.dk