Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Bioenergi nyhedsbrev nr. 5, 2012

01. maj 2012
Kan asken fra forgasning af biomasse gavne jorden frugtbarhed og sikre næringsstoffer til afgrøderne. Det vil kunne få asken til at blive et værdifuldt biprodukt fra bioenergiproduktion. Det har Villum Fonden bevilliget 3,2 mio. kr til at underøge.
01. maj 2012
EU-Kommissionen har fremsat sit forslag til, hvordan klimaeffekten af arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF - Land Use, Land Use Change and Forestry) skal indregnes i EU. Danmark opgør allerede udledningerne i henhold til Kyoto-protokollen, hvorfor forslaget vil have begrænset praktisk betydning i Danmark.
01. maj 2012
Natur- og landbrugskommissionen afholdt 30. april åbningskonference på KU Life. "Det faglige fundament skal være i orden. Det er vores ambition at være nytænkende og bryde med vanetænkning, og det er vores ambition at være ambitiøse, men realistiske", sagde kommissionens formand Jørgen Jespersen på konferencen.
01. maj 2012
I den kommende periode forventes fortsat en række ændringer til eksisterende bekendtgørelser, til implementering af energiforliget.
21. apr 2012
En svag efterspørgsel på træpiller i Sverige får træpillerproducenter til at lukke
21. apr 2012
Ny projektportal på www.energiforskning.dk, samler de danske forskningsprogrammer inden for energi, hvor der kan skabes overblik over energiteknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter.
18. apr 2012
De beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter af en udbygning med biogas er markante. Hvis halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal anvendes til biogas anslås den samlede beskæftigelseseffekt at være i størrelsesordenen
10.000 - 12.000 mandår.