Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Bioenergi nyhedsbrev nr. 6, 2012

27. sep 2012
Klarhed over hvilken andel af energiafgrøder politikerne ønsker der maksimalt må benyttes i biogasanlæg, til optimering af gasudbyttet.De konkrete regler og administrationen af dem, skal fastlægges i dialog med biogasbranchen og forskere fra universiteter, virksomheder og embedsmænd fra relevante ministerier.
27. sep 2012
Der er i alt indkommet 57 ansøgninger om etableringsstøtte til biogasanlæg, med et samlet støttebeløb på 808 mio. kr. svarende til en samlet anlægsinvestering på over 2½ mia. kr. Der er samlet 243 mio. kr i puljen.
26. sep 2012
+10 mio. tons planen anviser hvordan Danmark kan producere 10 mio. tons biomasse til energi mere, samtidig med reduktion i miljøpåvirkning. Det kan nås til 2020.
24. sep 2012
Andelen af vedvarende energi som andel af bruttoenergiforbrug i pct. er steget til 21,8 pct. Forbruget af vedvarende energi steg i 2011 med 2,5 pct. til 174 PJ.
I 2030 forventes biomasse stadig at være den bærende kilde til vedvarende energi.
12. sep 2012
Med Pyroneers forgasser, som nyligt er blevet indviet, kan halm benyttes til energiproduktion uden de normale problemer med tæring af kedler og slaggedannelse. Halmen kan bliver et ønske brændsel.
06. sep 2012
Regeringen fremlægger til november et klimaplanskatalog, der skal hjælpe til at opfylde målsætningen om 40 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2020.