Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

December 2014

18. dec 2014
Energistyrelsen er kommet med årets energistatistik for 2013. Den viser en stigning i produktionen af vedvarende energi på knap 5 pct. Bioenergiproduktionen på baggrund af halm, træ og bionedbrydeligt affald er steget med knap 2 pct.
17. dec 2014
Fra årsskiftet skal biogas opfylde krav om bæredygtighed for at kunne få støtte. Kravet er, at der ikke bruges mere end 25 pct. energiafgrøder i produktionen. Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser i høring.
17. dec 2014
Efter udmeldinger allerede i oktober fra klima- og energiministeren om gennembrud i PSO-drøftelserne med EU-Kommissionen, der skulle betyde, at støtteordningerne for solceller og husstandsvindmøller kunne træde i kraft, er der opstået nye komplikationer. Det er usikkert, hvornår de forhøjede tilskud nu kan udbetales.
10. dec 2014
Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond prioriterer i øjeblikket projekter, der kan fremme bioøkonomien. I forbindelse med den seneste uddeling af midler i november er givet tilskud til to projekter, der vedrører biomasse eller fødevareindustrien.
09. dec 2014
Små decentrale kraftvarmeværker får nu mulighed for at tilbyde lavere varmepriser til forbrugerne. Energiforligskredsen har besluttet, at 50 flere værker skal have bedre mulighed for at opstille små biomassekedler og lave store varmepumpeprojekter.
09. dec 2014
Blandt projekterne udvalgt til støtte i EUDP 2014-II runden er et projekt med ultraformaling af halm, der skal øge dansk biogasproduktion.
08. dec 2014
Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har udarbejdet en brancheaftale om fremtidig anvendelse af bæredygtig biomasse til energi. Energibranchen ser biomassen som en hjørnesten til kullets afløser indtil videre.
01. dec 2014
Presentations from conference hosted by the Danish Agriculture and Food Council 1. of December 2014
22. nov 2014
De globale klimaforandringer giver et behov for nye strategier og teknologier, der både kan øge produktionseffektiviteten og reducere drivhusgasudledningerne i landbrugs- og fødevareproduktion samtidig med sikring af den stigende global efterspørgsel på fødevarer.