Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Oktober 2014

24. okt 2014
De europæiske regeringschefer er torsdag nat nået til enighed om EU’s klima- og energipolitik frem til 2030. De langsigtede målsætninger skal afløse de nuværende, der løber til 2020, og aftalen kan få stor betydning for dansk landbrug de kommende år.
23. okt 2014
Danmark har i den kommende uge værtskabet for FN’s klimapanel, der bl.a. skal afslutte arbejdet med panelets nye hovedrapport.
22. okt 2014
EU er kommet et skridt tættere på fælles krav til små biomassekedler og brændeovne. Kravene vedrører støv, uforbrændte kulbrinter og virkningsgrad. Kraven forventes at kunne træde i kraft i 2020/2022.
20. okt 2014
Et bredt politisk flertal blev under sommerens vækstforhandlinger enige om at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften, den såkaldte brændeafgift. Folketinget behandler i øjeblikket lovforslag, der tilbageruller tidligere afgiftsforhøjelser på fossile brændsler.
19. okt 2014
Folketinget behandler i øjeblikket lovforslag, der afgiftsmæssigt ligestiller bioolier til rumopvarmning med fossile mineralolieprodukter. Afgiften vil formentligt betyde, at biooliemarkedet forsvinder.
17. okt 2014
Her i oktober er Varmeplan Hovedstaden fase tre rapport udkommet. Rapporten beskriver hvordan varmesystemet i København i 2035 skal være omstillet til fossilfri varme. Der er en række scenarier for varmeproduktionen, som alle indeholder store mængder biomasse.
15. okt 2014
De kendte 1 årige støtteordninger til etablering og drift af arealer med flerårige energiafgrøder, samt ordning om ekstensivt jordbrug, stopper med udgangen af 2014. Fra januar er eneste umiddelbare mulighed for at søge ekstra støtte på arealerne ved at dyrke arealerne økologisk.
14. okt 2014
Vækstforum Hovedstaden holder informationsmøde om ”Grøn omstilling” for potentielle ansøgere den 4. november 2014. Vækstforum Hovedstaden investerer op til 70 mio. kr. i grønne projekter.
12. okt 2014
Som led i lovpakken om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften gennemføres en justering af energiafgifterne på VE-affald, herunder bl.a. affaldstræ og husdyrgødning. Hvis forslaget vedtages, fjernes energiafgiften ved forbrænding af husdyrgødning 1. januar 2015.
12. okt 2014
Grøn Omstillingsfond ønsker at bidrage til, at potentialerne inden for bioøkonomien realiseres. Til det formål, har Fonden bl.a. mulighed for at etablere et pilotprojekt eller partnerskab inden for en af de nye værdikæder i bioøkonomien.
03. okt 2014
Fabrikken fra Mou hyldet på Vækstkonference for sin vækst og udvikling inden for biomassekedler.
02. okt 2014
I det seneste Horizon 2020 arbejdsprogram, som også er gældende i 2015, er der en række prioriteter til vedvarende energi. Programmet har en del midler og er rettet mod innovative virksomheder, primærproducenter og universiteter.
01. okt 2014
Produktionen af både bioethanol og biodiesel ventes at stige med henholdsvis 51 og 54 pct. hver især frem til 2023. Produktionen vil fortsat hovedsagligt blive lavet af korn, sukkerrør og vegetabilsk olie. Globalt vil der i 2023 blive brugt 12 pct. af verdens foderkorn, 28 pct. af verdens sukkerrør og 14 pct. af verdens vegetabilske olieproduktion til produktion af biobrændsel.