Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

September 2014

04. sep 2014
For nyligt fik Maabjerg Energy Concept bevilget næsten 300 mio. kr. fra EU til etablering af avanceret bioraffinaderi i Holstebro. Hvordan er den aktuelle politiske situation for afsætning af avancerede biobrændstoffer i EU. Det er nødvendigt med sikkerhed for et marked for afsætning af de avancerede biobrændstoffer, inden der etableres en produktion.
03. sep 2014
Ægproducenten Springkilde I/S vil via termisk forgasning lave både el, gas og gødning af hønsemøg – og har nu fået projektpenge fra Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond hertil.
03. sep 2014
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) inviterer til to workshops i forlængelse af hinanden den 12. september 2014 i NaturErhvervStyrelsens lokaler, Nyropsgade 30, 1602 København V.

02. sep 2014
Ansøgningsfristen for Miljøteknologi, Farestalde og Økologisk Investeringsstøtte er blevet udsat til mandag den 22. september 2014. Så der er stadig mulighed for at sende ansøgninger.
31. aug 2014
Affald til jord bekendtgørelsen (tidligere slambekendtgørelsen) har netop været i høring. Der er primært tale om en ændring af bekendtgørelsens anvendelsesområde, idet listen over affald, der kan anvendes uden forudgående tilladelse, er udvidet.
27. aug 2014
Ny udmelding fra EU Kommissionen er måske en åbning i forhold til reel lovliggørelse af anvendelse af fjerkrægødning som brændsel. Landbrug & Fødevarer presser nu på for at få klare retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
27. aug 2014
Hvornår: 2. oktober 2014 kl. 9.00 - 16
Hvor: AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele - Auditoriet
Pris: 375 kr.
Tilmelding: Senest fredag 26. september 2014
Arrangør: AU, AgroTech og INBIOM
26. aug 2014
Der er justeret på reglerne for lavskov - der må ikke findes andre arter på arealet end de godkendte arter til lavskov.
20. aug 2014
Med baggrund i udarbejdelsen af en større igangværende undersøgelse af mulige sundhedsfare ved at bo tæt på en vindmølle, har flere kommuner sat udbygningen med vindmøller i stå.
15. aug 2014
Aarhus Byråd har godkendt en anlægsbevilling på ca. 1 mia. kr., så AffaldVarme Aarhus kan opføre et halmfyret biomasse kraftvarmeværk.
15. aug 2014
Derimod steg EU’s forbrug af certificerede biobrændstoffer med 1,1 pct., hvilket er de biobrændstoffer, som tæller med i EU’s 10 pct. mål om vedvarende energi i transport i 2020.
06. aug 2014
Den politisk aftale om vækstpakken fra juni sænker erhvervslivets PSO-omkostninger med 7, 9 mia. kr. i perioden 2015-2020. De gode vindforhold i 2014 har øget PSO omkostningen med ca. 1,4 mia. kr. i forhold til samme periode i 2013.
01. jul 2014
Biomasseforum tog på mødet den 26. juni udgangspunkt i at primærleverandørerne af biomasse står over for store økonomiske udfordringer og muligheden for at levere biomasse til den mere avancerede bioøkonomi eksisterer endnu ikke.