Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Det økologiske marked

Salget af økologiske varer stiger i Danmark, og vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mejeriprodukter, æg, havregryn, mel, yoghurt samt visse typer frugt & grøntsager, som danskerne i stor stil køber som økologiske.

Danskerne er et af de folkefærd i Europa der bruger flest penge på økologiske varer, og det økologiske forbrug stiger år for år. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel i detailhandlen.

Samlet set udgjorde markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen 10,5 pct. i 2016, og der forventes en fortsat stigning i salget i årene fremover. I alt blev der solgt for 8,7 mia. kr. økologi i de danske supermarkeder i 2016.

Salget af økologiske fødevarer via alternative salgskanaler som gårdbutikker, abonnementsordninger, internethandel og specialbutikker, samt foodservicesektoren udgjorde yderligere 3,7 mia. kr. i 2016. Det samlede økologisalg var således 12,4 mia. kr.

Udviklingen i de danske husholdningers privatforbrug kan ses på baggrund af et øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen, koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding, hvilket tilsammen har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk. I 2016 købte hver dansker i gennemsnit for 2.250 kr.

En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at sundhed, miljø og dyrevelfærd er blandt de parametre som danskerne lægger vægt på, når de køber økologisk.


Figur 1: Vigtigste årsager til at købe økologisk
Kilde:Forbrugeranalyse foretaget for L&F, 2017

 

Det er ikke kun i Danmark, at vi spiser mere og mere økologi. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan. Således er den globale omsætning af økologiske varer vokset fra 18 mia. US Dollars i 2000 til 89,7 mia. US Dollars i 2016. Omkring 95 pct. af salget foregår i Nordamerika og i Europa. 


Figur 2: Detailhandlens markedsandel for økologiske fødevarer 2016
Kilde: FIBL og IFOAM *Kina medtaget til sammenligning

 


Figur 3: Detailomsætningen af økologiske varer 2016
Kilde: Danmarks Statistik. Værdi i kr. 1000.

 

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel, yoghurt samt frugt og grøntsager som gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, som danskerne i stor stil køber økologisk. Derudover er hver tredje liter mælk danskerne køber økologisk, mens hver anden liter mælk, som skolebørn drikker under skolemælksordningen, har det røde Ø mærke. Det betyder at den økologiske mælkeproduktion gennem flere år har udgjort op mod 10 pct. af den totale produktion af mælk.

Den økologiske markedsandel for æg, målt på værdi var 31,2 pct. i 2016, hvilket medfører, at hvert 3-4 æg forbrugeren lægger i indkøbskurven er økologisk.

Danskerne er ved at få smag for økologisk kød. I alle kategorier steg omsætningen af økologisk kød i detailhandlen i 2016. Især er interessen for økologisk svinekød steget markant. Således steg salget i Danmark i 2016 med omkring 30 pct.


Tabel 1: Økologisk markedsandel fordelt på produkt, 2016
Kilde: GFK ConsumerScan, Markedsandele på baggrund af værdi

Import og eksport 
Forbrugernes interesse for et bredt økologisk sortiment betyder, at Danmark importerer flere økologiske produkter, end vi eksporter. Således udgjorde importen i 2015 i alt 2,4 mia. kroner, mens vi eksporterede økologi for 2,0 mia. kroner. Danmark havde dermed et underskud på ca. 400 mio. kr. på handlen med økologiske varer i 2015.

Eksporten af mejeriprodukter beløb sig til 707 mio. kr. og udgjorde den største andel af hele økologieksporten i 2015. Svinekød og kødvarer indbragte næsten 250 mio. kr., mens frugt og grøntsager med 281 mio. kr. har overhalet kødeksporten de seneste år.

Vores største aftagerlande er Tyskland, Sverige og Frankrig. Men også lande som fx Kina har fået øje på dansk økologi og dens kvaliteter.

Figur 4: Danmarks udenrigshandel med økologiske varer
Kilde: Danmarks Statistik

  
Økologi i andre lande 
I EU udgjorde det økologiske landbrugsareal i alt 12,0 millioner hektar i 2016. Det økologiske landbrugsareal i EU i 2016 svarer til en stigning på 27 pct. i forhold til år 2011. De største økologiske arealer i Europa finder man i Spanien, Italien og Frankrig. I Lichtenstein, Østrig og Sverige udgør det økologiske areal den største procentdel af det samlede landbrugsareal. Således er 38 pct. af landbrugsarealet i Lichtenstein økologisk, mens det i Østrig udgør 22 pct. og i Sverige 18 pct. (2016).

Også uden for Europa har man fokus på udviklingen af den økologiske produktion. For eksempel har USA, Australien, Kina og Uruguay oplevet store stigninger i det  økologiske landbrugsareal i de seneste år.

Det økologisk dyrkede areal i verden er nu på 58 mio. hektar, hvoraf Australien udgør knap halvdelen, med 27 mio. hektar, som er økologisk dyrket (2016).  

 
Figur 5: Væksten i økologisk dyrket areal 1999-2016
Kilde: FIBL-IFOAM-SOEL Surveys 1999-2016

 

SEGES Økologi på Facebook

Ejvind Pedersen

Jeppe Hagedorn