Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Det økologiske marked

Salget af økologiske varer stiger i Danmark og vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mejeriprodukter, æg, havregryn, mel, yoghurt samt visse typer frugt & grøntsager, som danskerne i stor stil køber som økologiske.

Danskerne er et af de folkefærd i Europa der bruger flest penge på økologiske varer, og det økologiske forbrug stiger år for år. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel i detailhandlen.

Samlet set udgjorde markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen 8 pct. i 2015, og der forventes en fortsat stigning i salget i årene fremover. I alt blev der solgt for 6,2 mia. kr. økologi i de danske supermarkeder i 2014.

Endvidere blev der solgt for cirka 0,6 mia. kroner økologiske fødevarer via alternative salgskanaler som gårdbutikker, abonnementsordninger, internetbutikker og specialbutikker.
Foodservicesektoren (grossister og cateringvirksomhed) som sælger mad til offentlige og private køkkener og kantiner købte i 2014 økologi for 1,3 mia. kr.

Udviklingen i de danske husholdningers privatforbrug kan se på baggrund af et øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen, koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding, hvilket tilsammen har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk.

En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at sundhed, miljø og dyrevelfærd er blandt de parametre som danskerne lægge vægt på, når de køber økologisk.


Figur 1: Vigtigste årsager til at købe økologisk - fordelt på køn 
Kilde: Interviewanalyse foretaget af L&F, 2015 

  
Det er ikke kun i Danmark, at vi spiser mere og mere økologi. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan. Således er den globale omsætning af økologiske varer vokset fra 18 mia. US Dollars i 2000 til 72 mia. US Dollars i 2013. Omkring 95 pct. af salget foregår i Nordamerika og i Europa.


Figur 2: Markedsandel for økologiske fødevarer 2013 
Kilde: National Statistics og FIBL

 

 
Figur 3: Detailomsætningen af økologiske varer
Kilde: Danmarks Statistik

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel, yoghurt samt frugt og grøntsager som gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, som danskerne i stor stil køber økologisk. Derudover er hver tredje liter mælk danskerne køber økologisk, mens hver anden liter mælk, som skolebørn drikker under skolemælksordningen, har det røde Ø mærke. Det betyder at den økologiske mælkeproduktion gennem flere år har udgjort op mod 10 pct. af den totale produktion af mælk.

Økologiske æg udgør godt 20 pct. af alle indvejede konsumæg i Danmark, hvilket betyder, at hvert femte æg forbrugeren lægger i indkøbskurven er økologisk.  

Danskerne er ved at få øjnende på for økologisk kød. I alt steg omsætningen af økologisk kød i detailhandlen med 21 pct. i 2014. Især er interessen for økologisk svinekød steget markant. Således steg salget i Danmark i 2014 med 36 pct. 


Tabel 1: Økologisk markedsandel fordelt på produkt, 2014 
Kilde: GFK ConsumerScan, Markedsandele på baggrund af værdi

Import og eksport
Forbrugernes interesse for et bredt økologisk sortiment betyder, at Danmark importerer flere økologiske produkter, end vi eksporter. Således udgjorde importen i 2014 i alt 1,941 mia. kroner, mens vi eksporterede økologi for 1,721 mia. kroner. Danmark havde dermed et underskud på 220 mio. kr. på handlen med økologiske varer i 2014.

Eksporten af mejeriprodukter beløb sig til godt 850 mio. kr. og udgjorde dermed ca. halvdelen af hele økologieksporten i 2014. Svinekød og kødvarer indbragte 205 mio. kr., mens frugt og grøntsager med 201 mio. kr. også tegner sig for en pæn andel af eksporten.

Vores største aftagerlande er Tyskland, Sverige og Frankrig. Men også lande i Fjernøsten som fx Kina har fået øje på dansk økologi og dens kvaliteter.


Figur 4: Danmarks udenrigshandel med økologiske varer
Kilde: Danmarks Statistik

  
Økologi i andre lande
I EU udgjorde det økologiske landbrugsareal i alt 11,5 millioner hektar i 2013. Det økologiske landbrugsareal i EU i 2013 svarer nogenlunde til en tredobling i forhold til år 2000. De største økologiske arealer finder man i Spanien, Italien og Frankrig. I Lichtenstein, Østrig og Sverige udgør det økologiske areal den største procentdel af det samlede landbrugsareal. Således er 31 pct. af landbrugsarealet i Lichtenstein økologisk, mens det i Østrig udgør 20 pct. og i Sverige 16 pct. (2014).

Mange lande i Europa har fokus på udviklingen af den økologiske sektor og har ligesom Danmark opsat mål for, hvor meget økologien skal fylde. Der er stor forskel på de økologiske ambitioner i Europa.

For eksempel har man i Frankrig fordoblet den økologiske langbrugsjord fra 2007-2012 og har opstillet seks strategiske målsætninger i en 2017-ambition, mens man i Sverige har en ambition om at 20 pct. af landbrugsjorden i 2020 skal være omlagt til økologi.


Figur 5: Væksten i økologisk dyrket areal 1999-2014 
Kilde: FIBL-IFOAM-SOEL-Surveys 1999-2016

I Tyskland har man ikke sat samlede mål for økologiens udvikling, da man har givet de enkelte forbundsstater store råderum.

For at motivere til mere økologisk dyrkning, ydes der forskellige former for tilskud i de enkelte lande.

Det økologiske marked

Månedsnyt om økologi

Ejvind Pedersen